O SPOLOČNOSTI

Značka EUROFORMES ® vznikla v roku 2000 v rámci konzorcia viacerých firiem. Naša spoločnosť pôsobí na trhu samostatne od roku 2004. Patríme medzi lídrov v oblasti konzultačných a poradenských služieb. S naším menom sa spájajú desiatky úspešných projektov pre predstaviteľov verejného, súkromného ako i neziskového sektora.

Pozícia, na ktorú sme sa v priebehu času vypracovali je podložená množstvom tvrdej a poctivej práce pre našich klientov. Sme etablovaní nielen v domácom prostredí, ale aj v zahraničí. Máme dôveru európskych inštitúcií a dôkazom kvality našej práce a našich výsledkov sú aj certifikáty, ktoré nám boli udelené. Vážime si tieto ocenenia a neustále sa snažíme udržiavať si vysoký štandard našich výsledkov.

EUROFORMES ® - to je tím skúsených expertov, odborných konzultantov a projektových manažérov. Vďaka nášmu medzinárodnému kreditu a mnohoročným skúsenostiam sme silným a spoľahlivým partnerom pre každého z vás.

Spoločnosť EUROFORMES ® je členom neformálneho združenia EUROFORMES ® Group. V rámci úzkej spolupráce jednotlivých členov združenia vám prinášame portfólio služieb, ktoré naplní vaše očakávania.

Medzinárodné aktivity