CONSULTING A FUNDRAISING

Prosperita každej organizácie je úzko spätá s finančnými zdrojmi, ktorými disponuje. Preto je jednou z priorít top manažmentu zabezpečenie finančného krytia pre svoje projekty a tak zaistiť jej životaschopnosť a stabilitu.

Experti spoločnosti EUROFORMES ® vám pomocou odborného poradenstva pomôžu určiť kde a ako získate tie najlepšie zdroje pre vaše financovanie. Prostredníctvom krátkej konzultačnej analýzy aktuálneho a plánovaného stavu vieme::

• určiť kedy potrebujete prostriedky a ako ich v správny čas získať
• identifikovať rôzne zdroje prostriedkov
• efektívne riadiť vaše zdroje, aby ste ich využili v čo najvyššej miere
• vytvoriť efektívny finančný plán

Ak má vaša organizácia obstáť v súčasnej neľahkej dobe je potrebné, aby ste si jej ďalšie napredovanie nielen dôkladne naplánovali. Rovnako dôležité je totiž aj to, aby vaše kroky boli konzultované so skúsenými odborníkmi, ktorí dokážu vaše predstavy a vízie úspešne pretaviť do reality.